Możliwość komentowania Indywidualnie wykonywane drzwi i okna z drewna na terenie Lublina została wyłączona

Najwyższej jakości towar do pakowania, dla przedsiębiorstw a także klientów prywatnych

Prawo zmienia się niemal cały czas – w dzisiejszych czasach wiemy, jak to wygląda, a jak kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Kiedyś proces wprowadzał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez komornika z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane pozwalały na pozwy z pieczęcią bądź pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, który w XV stał się obowiązujący. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a stronom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia czy też zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje dalej.

1. Dołącz teraz

Comments are closed.